Alliance Française Granollers
Informació:

+34 938 796 937

info@afgranollers.com

Nivells i Objectius

No sabeu quin és el vostre nivell? Voleu coneixer els objetius dels notres cursos?Aqui sota teniu una breu descripció de tots els nivells del Marc Europeu. Podeu seguir aquesta llista indicativa (fent clic en el nivell, n’obrireu el descriptiu detallat), o enviar un mail a info@alianzafrancesa.com per demanar cita per a fer una prova de nivell gratuïta.

Nivell

Descripció

A1

Per a principiants.

A2

Per a qui sàpiga comunicar-se de forma elemental i satisfer les primeres necessitats en francès.

B1  Nivell Per a qui sàpiga intercanviar informacions senzilles i directes sobre temes familiars i habituals.
B1+ Per a qui sàpiga descriure experiències, projectes, i sigui capaç de fer front a la majoria de situacions a llarg d’un viatge.
B2 Per a qui sàpiga comunicar-se amb comoditat en situacions estàndards i intercanviar amb relativa facilitat amb francòfons.
B2+ Per a qui pugui intercanviar de manera clara i detallada sobre temes tècnics o abstractes amb un francòfon sense que suposi un esforç per ningú, i argumentar de manera convincent.
C1 Per a qui pugui comunicar-se amb fluïdesa i espontaneïtat, i fer front hàbilment a tot tipus de situacions.
C1+ Per a qui sàpiga fer un ús eficaç del francès davant de qualsevol públic, jugant amb els registres i adaptant el discurs segons les necessitats del públic.