Alliance Française Granollers
Informació:

+34 938 796 937

info@afgranollers.com

Inscripcions Exàmens DELF

  • 1Convocatories obertes
  • 2Dades generals
  • 3Dades de facturació
  • 4Pagament

A1 DELF Adult Dissabte 10 de febrer a les 9'30 77.00 €
A2 DELF Adult Dissabte 10 de febrer a les 11'10 99.00 €
B1 DELF Adult Dimecres 7 de febrer a les 9'30 127.00 €
B2 DELF Adult Dimecres 7 de febrer a les 11'45 147.00 €
A1 DELF Junior Dissabte 10 de febrer a les 9'30 77.00 €
A2 DELF Junior Dissabte 10 de febrer a les 11'10 99.00 €
B1 DELF Junior Dissabte 10 de febrer a les 13'15 127.00 €
B2 DELF Junior Dissabte 10 de febrer a les 10'20 147.00 €
Si és vostè usuari, introdueixi el seu codi de candidat:
   
Tractament*
Nom *    
Primer cognom * Segon cognom*
Data Naix.* Població Naix.*
Pais Naix.* Nacionalitat*
Curs escolar actual    

Dades personals del pare/mare o tutor legal:

Tractament *
Nom *    
Primer cognom* Segon cognom*
Adreça*
Població* CP*
Email*
Telèfon fix* Telèfon mòbil*
Observacions
  Accepto la política de privacitat
Canviar dades de facturació
Transferencia